Aquaphor BigBlue 20”

 

Želite pročistiti vodu u cijelom Vašem kućanstvu od nepoželjnih mehaničkih nečistoća?

Bigblue 20" kućište od plastike ojačane steklenim vlaknima koje sigurno uklanja mehanička onečišćenja kao što su pijesak, hrđa, talog...


Koristi se sa:
Zamjenski uložak za BigBlue 20” 5my
Zamjenski uložak za Big Blue B520-12
Zamjenski uložak za BigBlue 20” 20my
 
92,00 €