• Uređaj za zaštitu bojlera FDM-1P Cijena Uređaj za zaštitu bojlera FDM-1P Cijena

    Uređaj za zaštitu bojlera FDM-1P

    FDM-1P se može ugraditi u različitim orijentacijama u slučaju ograničenog prostora ispod bojlera (tj. bojler ugrađen u kuhinjske ormariće)  FDM-1P se mora ugraditi s...

    68,88 €