1. INDUSTRIJA

Ogromne količine štetnih tvari i plinova dižu se iz dimnjaka industrijskih objekata u atmosferu i putem oborina se vraćaju na zemlju i u vodonosne slojeve. Otpadne industrijske vode zagađuju rijeke i jezera. Mislite da ste sigurni ako u Vašem kraju nema velikih tvornica i proizvodnih objekata? E, pa moram Vas razočarati. Atmosfera se nalazi u konstantnom kretanju, što dokazuju do nas dospjele kiše sa česticama pijeska iz afričkih pustinja, nuklearni oblaci iz Fukushime ili vulkanski pepeo s Islanda. Većina rijeka tek prolazi kroz Hrvatsku, što znači da njihove vode teku i kroz susjedne zemlje koje imaju različite sustave standardizacije i kontrole otpadnih voda, neki stroge, neki nikakve... tako da te vode donesu svašta i u naše krajeve.

  1. ODLAGALIŠTA OTPADA

U Hrvatskoj postoji 126 legalnih i oko 300 divljih deponija, nerijetko i uz sama vodocrpilišta. Zagađenja sa odlagališta kreću se neprimjetno ali stalno i sa sasvim izvjesnim i pogubnim ishodom za vode.

  1. VODOVODNE CIJEVI

U vodovodnim instalacijama (pogotovo starijim od 20 godina) mogu se nalaziti različiti oblici zagađenja kao što su teški metali (olovo, živa, cink, bakar, krom, nikal), hrđa, kamenac i druge, a koje također uvelike utječu na kvalitetu pitke vode. Udio željeza u vodi treba biti minimalnim jer se željezo (kao i drugi metali) povezuje s anorganskim spojevima te stvara toksično opterećenje za ljudsko tijelo.

  1. KLOR

Klor je i osnovni sastojak većine dezinfekcijskih sredstava. On se koristi za ubijanje bakterija u vodi. Klor ubija žive organizme, uključujući ljude. Klor je nužno zlo, dezinfekcija klorom je efikasna, no njegovi popratni učinci za ljudsko zdravlje su pogubni i nepopravljivi. Nisu bez razloga propisane minimalne dopuštene razine klora u vodi. Prag tolerancije kod svakog čovjeka je drukčiji. Osobe koje pate od astme i alergija osjećaju se lošije čak i od slabe koncentracije klora u vodi. A najgore je da klor reagira s organskim spojevima koji se nalaze u vodi iz slavine te stvara dokazano kancerogene supstance trihalometane (trichloromethane).

  1. ARSEN

Arsen je izuzetno otrovan element koji ima veliki utjecaj na ljudsko zdravlje, posebno izaziva probleme sa kožom i cirkulacijom te rak. Može se naći u podzemnim vodama na nekim područjima u Europi kao nusprodukt proizvodnje stakla i elektronike.

  1. PESTICIDI, HERBICIDI, NAFTNI DERIVATI, NITRATI, AZBEST, SOLI KALCIJA, MAGNEZIJA, NEČISTOĆE IZ OTPADNIH VODA

i druge štetne tvari i spojevi koji mogu biti prisutni u vodi te čine koktel koji pijemo još bolje interesantnim.

  ČESTA PITANJA O FILTRIRANJU VODE - Sve