Aqualen je izum koji će najkvalitetnije ošistiti vašu pitku vodu!

Primarna zadaća filtra za vodu je ukloniti iz nje štetne nečistoće. U procesu pročišćavanja vode filtri ni u kojem slučaju ne smiju vraćati natrag u vodu akumulirana zagađenja i komponente opasne za ljudsko zdravlje.

Naše tehnologije Vam jamče sigurnost korištenja filtara tijekom roka iskoristivosti kapaciteta i duže!

U potrazi za najvišom kvalitetom u pročišćavanju vode Aquaphor je razvio i implementirao naprednu tehnologiju pročišćavanja vode Aqualen – jedinstveno upijajuće vlakno koje se koristi u gotovo svim filtrima Aquaphora. Izvanredne karakteristike naših proizvoda temelje se na optimalnom načinu miješanja granuliranih i vlaknastih sorbenata, korištenju karbon-blokova te šupljih vlaknastih membrana. Sve je to postalo moguće jer je tvrtka Aquaphor jedna od rijetkih kompanija za proizvodnju filtra za vodu, koja samostalno obavlja cijeli ciklus proizvodnje od analize potreba i razvoja do stvaranja finalnog proizvoda.
Naše napredne tehnologije za pročišćavanje vode iz dana u dan rade na poboljšanju kvalitete vašeg života – ako ih koristite!

 

Aqualen je inovativni izum kompanije, jedinstven po svojim svojstvima, patentirano vlakno s aktivnim srebrom, 10 puta jači od bilo kojeg aktivnog ugljena jer vlaknasta struktura u njemu se kombinira s tradicionalnom granuliranom.

Rezultat je najveći postotak pročišćavanja pitke vode na tržištu.

Konvencionalni filterAquaphor Aqualen

 

                              AQUALEN                                                                                       Konvencionalne ionske smole

 

 

FILTRI S AKVALENOM PROČIŠĆAVAJU VODU:

  • OD KLORA ............................. 100%
  • OD FENOLA ............................ 99%
  • OD TEŠKIH  METALA ............. 98%
  • OD HRĐE ............................... 100%
  • OD PESTICIDA ....................... 95%
  • OD NAFTNIH DERIVATA ........ 98%

Ovo je najveći postotak pročišćavanja vode za piće koji se može postići u filtrima, namijenjenim za domaćinstvo.

  ČESTA PITANJA O FILTRIRANJU VODE - Sve