Od čega se sastoji aquaphor filter?

SASTOJCI AQUAPHOR FILTERA:

Tradicionalno u filtrima za pročišćavanje vode koristi se aktivni ugljen. Filtar Aquaphor nije iznimka: koristimo visoko kvalitetni aktivni ugljen proizveden od ljuske kokosa. Osim ugljena u filtrima se koriste ionski izmjenjivači – tvari, koje omogućuju zadržavanje iona teških metala u zamjenu za ione natrija ili vodika. Oni imaju oblik okruglih granula, napravljenih od polimernih materijala. Upravo ulogu ionskog izmjenjivača preuzeo je na sebe akvalen. Za razliku od uobičajenog izmjenjivača akvalen ima vlaknastu strukturu, što uvelike povećava mogućnosti filtara na njegovoj bazi.

Saznajte više...