Koje su odlike Aquaphor filtra u odnosu na konkurentske modele?

  • 100% mehaničko pročišćavanje vode (pijesak, glina, hrđa, ...)
  • Najučinkovitije uklanjanje organskih nečistoća (fenoli, pesticidi, klororganski kancerogeni spojevi,...) 
  • Nakon čišćenja voda je ugodnog okusa i mirisa te kristalno prozirna!
  • Maksimalno uklanjanje iona teških metala    
  • Uklanjanje koloidnog željeza (žućkasti talog na sanitarijama, tehnici i uređajima) 
  • Efikasno uklanjanje mikroba, bakterija i virusa
  • Velika brzina pročišćavanja vode
  • NAJVEĆI NA TRŽIŠTU kapacitet filtrirajućeg uloška – 300 litara!