Karbon blok

Karbon blok je relativno novo tehnološko dostignuće u primjeni aktivnog ugljena. To je kohezivna monolitna struktura, koja ima veće tehnološke mogućnosti obrade vode u usporedbi s konvencionalnim filterima s granuliranom strukturom.
Uobičajeni karbon blokAquaphor je stvorio novu generaciju karbon bloka na temelju vlastitih komponenata za filtriranje. U proizvodni proces karbon bloka uključen je Aqualen koji rješava višestruke probleme svojstvene tradicionalnim vrstama karbon blok uložaka.
Uobičajeno karbon blokove proizvode od aktivnog ugljena u prahu tako da ga pomiješaju sa sitno izmrvljenim polimerom i zapeku. Pod utjecajem visoke temperature male čestice ugljena (od 20 do 50 mikrona) međusobno se zalijepe.

Saznajte više...