U potrazi za najvišom kvalitetom u pročišćavanju vode Aquaphor je razvio i implementirao naprednu tehnologiju pročišćavanja vode Aqualen – jedinstveno upijajuće vlakno. Prednosti korištenja ovog materijala toliko su velike za pročišćavanje vode u domaćinstvu da se Aqualen danas koristi u gotovo svim Aquaphor filtrima.
Prednosti Aqualena su sljedeće:

  • Visoka brzina uklanjanja nečistoća,
  • učinkovito uklanjanje teških metala iz vode bilo koje tvrdoće,
  • povećani bakteriostatski učinak (aktivno srebro),
  • potpuno pročišćavanje vode bez „kanalskog efekta“.

 

            Pročišćavanje vode za potrebe kućanstva se razlikuje od industrijskog procesa jer sve štetne nečistoće potrebno je zadržati vrlo brzo i u izuzetno malom volumenu. Tradicionalno u filtrima za pročišćavanje vode koristi se aktivni ugljen kao glavni „radni“ sastojak. Voda tijekom prolaska kroz filter kontaktira s granulama aktivnog ugljena, ostavljajući na njima dio štetnih nečistoća. Neka se onečišćenja zaustavljaju mehanički (površina granula može se pojednostavljeno nazvati hrapavom), dok se druga kemijski povezuju.
Aquaphor filtri nisu iznimka: koristimo visoko kvalitetni aktivni ugljen proizveden od ljuske kokosa. Osim ugljena u filtrima se koriste ionski izmjenjivači – tvari, koje omogućuju zadržavanje iona teških metala u zamjenu za ione natrija ili vodika. Oni imaju oblik okruglih granula, napravljenih od polimernih materijala. Upravo ulogu ionskog izmjenjivača preuzeo je na sebe aqualen. Za razliku od uobičajenog ionskog izmjenjivača aqualen ima vlaknastu strukturu, što uvelike povećava mogućnosti filtra na njegovoj bazi.

  1. Filtri s aqualenom brže apsorbiraju nečistoće zbog povećanja kontaktne površine s vodom.
  2. Aqualen učinkovito hvata i drži teške metale. Broj aktivnih ionsko-izmjenjivačkih skupina u akvalenu (a upravo oni zadržavaju teške metale) je deset puta veći od uobičajenog ionskog izmjenjivača (u istoj težini).
  3. Filtri s aqualenom znatno su bolji od drugih u borbi protiv bakterija. Zahvaljujući gore opisanim svojstvima i strukturi aqualen može na originalan način fiksirati srebro u filtru u njegovom najaktivnijem ionskom obliku.
  4. Kod korištenja aqualena zajedno s granuliranim sorbentima (upijajućim materijalima) nastaje iznimno korisni sinergijski učinak (to jest dobivena smjesa ima svojstva koja izvorne komponente nisu imale).

AqualenTradicionalne ionsko izmjenjivačke smole: karboksilna smola i sulfokationit

 

                              AQUALEN                                                                            Tradicionalne ionsko-izmjenjivačke smole:
                                                                                                                               karboksilna smola i sulfokationit

Više o sinergiji sastojaka:
Stacionarni filtri imaju dva problema: nemogućnost uporabe sitnih sorbensa i pojava kanalskih učinaka.

Ugljen različite finoćeManja veličina granula osigurava veću površinu dodira s vodom u istom volumenu filtra, što znači bolje pročišćavanje vode. Međutim, u običnim filtrima voda jednostavno neće prolaziti kroz gusti sloj sitnih granula. U Aquaphor filtrima aqualen vlakna dobro se namaču vodom te time čine sloj malih granula rahlijim i olakšavaju protok vode. U praksi to znači da se u Aquaphor filtrima koriste granule dvostruko manje veličine nego u običnim filtrima, a brzina uklanjanja nečistoća je 4 puta veća.

Kanalskim učinkom se zove efekt pomaka međusobno nikako nepovezanih granula unutar filtra pod utjecajem protoka vode. Prolazeći kroz filtar voda "gura" granule i formira kanale kroz koje putuje bez odgovarajućeg pročišćavanja.

Kanalski efekt

Kanalski efekt u običnim filterima (lijevo) i njegov izostanak u filtrima Aquaphor (desno)

Korištenje aqualena omogućuje učvršćenje granula unutar filtra. Baš kao što korijenje biljaka povezuje i učvršćuje zemlju, tako i vlakna aqualena sprečavaju kretanje granula i formiranje kanala te omogućuju pročišćavanje kompletne količine vode koja prolazi kroz filter.

Osim toga vlakna aqualena distribuiraju protok vode kroz cijeli volumen filtracijskog uloška, što povećava područje kontakta sorbensa s vodom. Zahvaljujući optimalnom načinu miješanja granuliranih i vlaknastih sorbenata, zamjenski ulošci Aquaphor nemaju dijelove, koje ne sudjeluju u pročišćavanju vode. Posljednja, ali ne i najmanje važna prednost filtera s aqualenom je njihova sposobnost uklanjanja čak i najmanjih čestica koloidnog željeza. Prostor između granula gusto je popunjen vlaknima aqualena, koja su 3-5 puta manja u promjeru od ljudske kose.

  Kako pročistiti vodu i poboljšati zdravlje - Sve